Facebook Watervrienden Valkenswaard

Contributie

Wat kosten de zwemlessen?
De contributie staat op onze website onder het kopje “ledeninfo”. De contributie wordt per  half jaar en automatisch geïncasseerd. De contributie start op het moment dat uw kind gaat starten met de zwemlessen.

Hoe komt het dat jullie zo goedkoop zijn?
Onze zwemvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Al onze medewerkers werken geheel vrijwillig zonder een vergoeding hiervoor. Daarnaast heeft onze vereniging, in tegenstelling tot een commerciële zwemschool of zwembad, geen winstoogmerk. De hoogte van de contributie is gebaseerd op de benodigde middelen om de begroting sluitend te krijgen.

In juli en augustus zijn er nauwelijks zwemlessen, waarom moet ik dan toch betalen?
De hoogte van onze contributie is gebaseerd op een jaarbedrag. Dit jaarbedrag is gebaseerd op het sluitend krijgen van onze begroting. Hierin is de zomersluiting dus reeds verwerkt.  

Mijn kind stopt gedurende een half jaar. Krijg ik contributie terug?
Nee, u krijgt geen contributie terug. Opzeggen kan enkel per half jaar en dient vóór 1 juni of vóór 1 december te geschieden middels een uitschrijfformulier. Als uw kind weer wil komen zwemmen, dan kunt u een mail sturen naar de ledenadministratie en het inschrijfformulier insturen. Het lidmaatschap kan dan weer geactiveerd worden. In dat geval hoeft u geen inschrijfkosten te betalen omdat uw kind al eerder bij onze vereniging heeft gezwommen.