Facebook Watervrienden Valkenswaard

Copyrights

Vrijwel alle teksten, foto’s en illustraties, Copyright: de Watervrienden Valkenswaard (info ad watervrienden-valkenswaard.nl). Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Watervrienden Valkenswaard informatie (teksten en foto’s daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Broncodes, databaseontwerp, content managementsyteem en design, Copyright: Maaswebsites.nl