Facebook Watervrienden Valkenswaard

Privacy Voorwaarden

Ons verenigingsadres en tevens postadres is: Postbus 481, 5550 AL Valkenswaard
Kamer van Koophandel is 40235308 Eindhoven

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw ip-adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
- om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, wordt hiermee strikt vertrouwelijk omgegaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email:
- Per telefoon: 040 - 2083555
- Per brief: Postbus 481 5550 AL Valkenswaard

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze vereniging, kunt u dit aangeven door te reageren op de door ons verzonden e-mail.

 

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

 

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal onze vereniging alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de vragen/opmerkingen die u on-line geplaatst heeft.

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:
- Drukwerk: Stichting Infofilter (bel-me-niet register) Postbus 90720 2509LS Den Haag 
- Telefoon: 0900 - 666 10 00
- Internet: Bel-me-niet Register
- E-mailadres: consumenten@bel-me-niet.nl

Onze vereniging kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met onze vereniging, op het hierboven vermelde adres.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

- Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies.
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
- Wij maskeren een deel van uw ip-adres.
- Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.