Facebook Watervrienden Valkenswaard

CORONA

27-12-2021

Helaas kunnen de volwassen zwemmers weer niet komen zwemmen in verband met de coronamaatregelen. Dat betekent dat de maandagavondzwemmers, de donderdagavondzwemmers, de vrijdagmiddagzwemmers en zaterdagochtendzwemmers (volwassenen) niet mogen zwemmen.
Alleen de zwemlessen voor het A-B-C-zwemmen mogen doorgaan. De snorkellessen en zwemvaardigheidslessen gaan in de kerstvakantie (t/m 8 januari) ook niet door. Voor de snorkelaars/zwemvaardigheden: kijk na de kerstvakantie op onze website of op onze facebookpagina of deze lessen dan weer wel door mogen gaan.

Voor de A-B-C-zwemmers (kinderen tot 17 jaar) op donderdagavond hebben we het volgende kunnen regelen (zoals al gecommuniceerd is naar de ouders): 

Extra zwemmen op donderdag in de kerstvakantie op
donderdag 30 december en donderdag 6 januari:
Zwemt uw kind normaal om 19.00 uur, dan begint hij of zij nu om 15.30 uur
Zwemt uw kind normaal om 19.30 uur, dan begint hij of zij nu om 16.00 uur.

De “oudere” ABC-zwemmers die op donderdagavond om 20.00 uur zwemles hebben, kunnen op donderdagmiddag 30 december en donderdag 6 januari van 15.00 – 15.30 uur zwemles krijgen. Vanaf 17 jaar is het niet mogelijk om te komen zwemmen.

Bij verhindering verzoeken wij u dit per e-mail door te geven zodat wij weten op hoeveel kinderen wij in de kerstvakantie kunnen rekenen. Diegenen die dit al hebben doorgegeven, hoeven dat uiteraard niet meer te doen.

De zwemlessen op zaterdagochtend vervallen in de kerstvakantie (25 december, 1 januari en 8 januari voor de zaterdaggroepen). 

Omdat we toch een betere verdeling willen regelen voor ALLE kinderen die A-B-C-zwemmen is nu het volgende geregeld: 

TIJDENS DE LOCKDOWN: 
De donderdagavondzwemmers (kinderen) kunnen op zaterdag 8 januari 2022 komen zwemmen (dan is het nog vakantie voor de zaterdagzwemmers):
Zwem je normaal op donderdag 19.00 uur dan mag je zaterdag 8 januari komen om 09.00 uur
Zwem je normaal op donderdag 19.30 uur dan mag je zaterdag 8 januari komen om 09.30 uur
Zwem je normaal op donderdag 20.00 uur dan mag je zaterdag 8 januari komen om 10.00 uur

Daarna geldt het volgende zwemrooster:
Zaterdag 15 januari 2022            zaterdagzwemmers kunnen komen zwemmen op hun eigen tijd.
Zaterdag 22 januari 2022             donderdagzwemmers kunnen zwemmen op tijden hierboven.
Zaterdag 29 januari 2022             zaterdagzwemmers kunnen komen zwemmen op hun eigen tijd.
Zaterdag 5 februari 2022             donderdagzwemmers kunnen zwemmen op tijden hierboven.

Na deze data wordt de huidige structuur geëvalueerd en volgen nieuwe data indien nodig. 

Hou de media in de gaten wanneer de lockdown er weer af gaat en we weer “normaal” kunnen gaan zwemmen. 

Helaas hebben we ook de volgende beslissing moeten nemen. Het proefzwemmen en diplomazwemmen zijn helaas afgelast in verband met de verlenging van de lockdown. Te zijner tijd komen de nieuwe data op onze website/facebookpagina te staan. 

We doen ons best de huidige situatie zo positief mogelijk te laten verlopen, met een minimale hoeveelheid lesuitval. We zijn echter afhankelijk van de geringe beschikbare huurmogelijkheden van het zwembad, evenals de beschikbare tijden van onze vrijwilligers. 

Wij zijn hun ontzettend dankbaar voor de gemaakte aanpassingen in hun vakantieroosters om zo toch wat van de gemiste lessen op te vangen. 

Onze excuses voor het ongemak en vragen heel graag uw begrip hiervoor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   


30-11-2021

In verband met de nieuwe coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om zwemlessen te geven op donderdagavond.

We zijn heel druk bezig om een oplossing te zoeken.  

Omdat wij afhankelijk zijn van informatie van andere organisaties is het nog niet mogelijk om een goede oplossing te bieden voor onze zwemmers op donderdag. We zijn er druk mee bezig en verzoeken u hierover niet te mailen. Zodra we meer informatie hebben zullen we dit onmiddellijk met u communiceren. 

De lessen op zaterdagochtend gaan gewoon door.

                                                                                                                                                                                                                                                                         

4-11-2021

Beste ouders/verzorgers, volwassen zwemmers, 

Helaas. Het is weer zover! We zijn vanaf zaterdag 6 november a.s. gebonden aan nieuwe maatregelen die ook gelden in het zwembad. Dit heeft voor u als ouder/verzorger weer grote consequenties. 

Allereerst zouden we vandaag en zaterdag 6 november weer na lange tijd de zogenaamde "kijkdagen" houden voor de ouders van al onze zwemmers. We hebben nu besloten om beide kijkdagen voorlopig niet door te laten gaan. We kunnen in het zwembad de anderhalve meter tussen de ouders niet garanderen. We realiseren ons dat de maatregelen vanaf aanstaande zaterdag gelden, maar we hebben besloten om donderdag 4 november ook geen kijkdag te organiseren omdat dit ten opzichte van de ouders van zaterdag niet eerlijk is. We willen dit, zodra het weer mogelijk is, in één week organiseren. 

Dan het scannen van de QR-vaccinatiecode. Bij de ingang van het zwembad zullen enkele vrijwilligers van de Watervrienden gereed staan om de QR-code te scannen. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs ook mee te nemen. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Vergeet dit coronatoegangsbewijs niet mee te brengen naar het zwembad (op uw telefoon of op papier). Dit geldt voor iedereen boven de 18 jaar. 

Indien u geen coronatoegangsbewijs hebt op uw telefoon, dan kunt u die ook uitprinten: www.coronacheck.nl/print. Deze print moet u dan meenemen, samen met uw legitimatiebewijs.  

In de hal en in de gangen dient u een mondkapje te dragen. In de kleedruimte en het zwembad is dit niet verplicht. 

Bent u niet gevaccineerd en hebt u onlangs geen test gedaan, dan verzoeken wij u om niet met uw kind mee naar binnen te gaan en buiten te wachten. 

Helaas worden wij verplicht vanuit de overheid om dit te doen. Wij vragen uw volle begrip hiervoor. Als wij verzuimen om de maatregelen op te volgen, dan zullen wij als vereniging bij controle een fikse boete ontvangen en moeten we misschien wel (tijdelijk) stoppen met lesgeven.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

7-9-2021

HOE STAAT HET NU MET CORONAMAATREGELEN?

Ten eerste mogen alle volwassen zwemmers weer komen zwemmen tijdens hun eigen zwemuren als vóór de coronacrisis. Let wel op de afstand naar elkaar: anderhalve meter!

De ouders mogen hun kinderen weer omkleden in de grote kleedruimtes of in de kleine kleedhokjes. Er mogen echter geen kleren in de kleedruimtes/kleedhokjes blijven liggen: alles meteen meenemen.
Let erop dat u op anderhalve meter afstand staat van andere ouders of doe een mondkapje op.

Zwemkleding thuis aantrekken

·        Nieuwe zwemmers mogen vijf minuten voor de aanvang van de les pas naar de kleedhokken
·        Iedereen verlaat steeds het gebouw via de zijdeur
·        Ouders van kinderen die gezwommen hebben worden precies op het einde van de les binnen gelaten.

U mag niet bij de kleedruimtes blijven kijken. U moet deze ruimte zo snel mogelijk verlaten.
U kunt bij de horeca naar het zwembad kijken.

Bij het aankleden geldt het volgende: u mag pas naar de kleedruimtes/kleedhokjes als u ziet dat uw kind klaar is met zwemmen. Ze moeten immers eerst nog douchen. We proberen de tijd in de kleedruimtes/kleedhokjes zo kort mogelijk te houden voor de ouders. Wij verzoeken u om zo snel mogelijk de kinderen aan te kleden en de ruimte weer te verlaten.

Gezondheidscheck:
Hoesten?
Verkoudheidsklachten?
Verhoging of hoge koorts?
Benauwdheid?
Reuk- en/of smaakverlies?
Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
Ben je in quarantaine omdat je: - een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld? - bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? - bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

KOM DAN NIET ZWEMMEN!!!

____________________________________________________________________________                     

25-5-2021

Beste Watervriendenlid,

Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat de volwassen zwemmers weer mogen gaan zwemmen. Wat betekent dat voor u en voor ons:
De volwassen zwemmers kunnen kiezen of ze op maandagavond van 22.15 - 23.00 uur zwemmen of op donderdagavond van 20.00 - 20.30 uur.
Andere mogelijkheden zijn er op dit moment helaas niet omdat op de andere tijden veel kinderen in het zwembad zwemles krijgen. 
De volwassen zaterdagzwemmers kunnen eventueel uitwijken naar de maandag of donderdag.
De vrijdagmiddaggroep start vanaf vrijdag 11 juni 2021.

Wilt u komen zwemmen dan moet u wel voor uzelf de gezondheidscheck thuis doen:
Hoesten?
Verkoudheidsklachten?
Verhoging of hoge koorts?
Benauwdheid?
Reuk- en/of smaakverlies?
Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
Ben je in quarantaine omdat je: - een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld? - bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? - bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

KOM DAN NIET ZWEMMEN!!!

Bij binnenkomst in het zwembad ligt op de balie een registratielijst. Wij vragen u dringend om uw gegevens in te vullen vóórdat u de zwemzaal in gaat.

Wij verzoeken u om thuis alvast uw zwemkleding aan te doen en een grote tas mee te nemen. U moet buiten wachten totdat u een seintje krijgt dat u naar binnen mag. In de hal kunt u badslippers aan doen. Als u in de zwemzaal komt krijgt u een kunststof bak waar u al uw persoonlijke spullen in kunt doen. Na afloop van de zwemles kunt u zich omkleden in de grote omkleedruimtes.

Omdat de ledenadministratie niet van elk lid een e-mailadres heeft ontvangen, kunnen we niet iedereen per e-mail bereiken. We zullen deze brief op onze website plaatsen en op facebook in de hoop dat iedereen dit dan heeft gelezen. Mocht u nog mede-zwemmers kennen die geen e-mail hebben ontvangen, dan kunt u deze informatie aan hen doorgeven of ze verwijzen naar de website/facebook.

Vanaf aanstaande donderdag starten we hiermee.

________________________________________________________________________________

23-3-2021

Beste ouders/verzorgers,

Wij maken ons als Vereniging heel veel zorgen over de oplopende besmettingen bij kinderen!

Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Als uw kind vanuit school, BSO, kinderopvang thuis moet blijven vanwege positieve besmettingen in hun groep, doen wij een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid om uw kind dan ook thuis te houden van de zwemles. De regel is dat u uw kind na 5 dagen kunt laten testen. Is de test negatief? Dan mag uw kind weer komen zwemmen. Als uw kind niet getest is mag het na 10 dagen en geen klachten heeft weer komen zwemmen.
Als uw kind symptomen heeft die te maken hebben met het Coronavirus (keelpijn, snotneus, hoofdpijn, koorts, benauwdheid verkouden e.d.) verzoeken wij om uw kind niet naar de zwemles te laten komen en indien nodig te laten testen.

Zo kunnen we wellicht voorkomen dat ook wij als Verenging in quarantaine moeten en dat we daarom weer moeten sluiten. Dit willen we uiteraard met man en macht voorkomen.

Wij doen daarom een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid! Samen krijgen we corona eronder.

_____________________________________________________________________________


13-3-2021

Vanaf aanstaande donderdag 18 maart starten onze zwemlessen weer. 

Dit voor alle kinderen tot en met 12 jaar.

Alle eisen van voor de Coronastop gelden weer!

Alle belangrijke regels op een rijtje:

- ouders mogen niet in de hal en moeten buiten wachten;

- de kinderen worden buiten opgehaald door de instructeurs;

- KOM OP TIJD! Te laat? Dan is er helaas geen zwemles mogelijk voor uw kind;

- zorg dat uw kind de zwemkleding aan heeft en gemakkelijke kleding daarover aan heeft;

- de kinderen moeten zichzelf afdrogen en aankleden in de kleedruimte;

- douches mogen niet gebruikt worden;

- ingang is via de hoofdingang; via de tussendeur gaan de kinderen dan met de instructeur het zwembad in;

- de uitgang is via de zijdeur en tourniquet buitenbad;

- houdt als ouders 1½ meter afstand van elkaar;

- tot en met 12 jaar zijn er geen beperkingen van het aantal gebruikers in het bad;

- de horecagelegenheid is gesloten en kan dus niet worden gebruikt.

 

Voor volwassenen is het nu nog niet mogelijk om op de reguliere zwemtijden te zwemmen.   

Zodra we dat weer mogen opstarten zullen we dat direct met u communiceren
________________________________________________________________________________


14-12-2020

Helaas, zoals vanavond aangekondigd gaan we in een complete lockdown. Dat betekent dat het zwembad dicht gaat en er geen zwemlessen gegeven worden. In elk geval tot en met 19 januari komen alle lessen te vervallen. Op 12 januari zal er weer een nieuwe persconferentie gegeven worden.
Een vervelende, maar noodzakelijke beslissing. Het virus grijpt hard om zich heen en ieders veiligheid en gezondheid staat voorop.
Volg ons via Facebook en de website voor het laatste nieuws. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.Rijksoverheid.nl

Voor nu: fijne feestdagen en hopelijk tot snel!

__________________________________________________________________________________

18-11-2020
Weer geopend

Vanaf aanstaande donderdag 19 november 2020 starten onze zwemlessen weer. 
Dit voor alle kinderen tot 18 jaar.

Alle eisen van voor de coronastop gelden weer!
- Ouders mogen niet de hal in en moeten buiten wachten. De kinderen worden opgehaald door instructeurs. KOM OP TIJD! Te laat? Dan is er geen zwemles voor uw       kind.
- Zorg dat uw kind de zwemkleding aan heeft en gemakkelijke kleding daarover aan heeft. De kinderen moeten zichzelf afdrogen en aankleden.
- Douches mogen niet gebruikt worden;
- Ingang is via de hoofdingang; via de tussendeur het zwembad in en uitgang via de zijdeur en tourniquet buitenbad; Bij het ophalen van de kinderen: ouders 1½           meter afstand van andere ouders!
- Tot en met 17 jaar zijn er geen beperkingen van het aantal gebruikers in het bad;
- Zijn de leeftijdsgroepen gemengd: dan geldt 30 personen maximaal;
- De horecagelegenheid is gesloten en kan niet gebruikt worden;

 

Voor volwassenen is het nog niet mogelijk om op de reguliere zwemtijden te zwemmen.         
Op maandagavond is het nog wel mogelijk. Ken je volwassen zwemmers van de donderdag/zaterdag: na aanmelding bij de ledenadministratie mag je komen zwemmen op deze avond. Let wel: 30 zwemmers maximaal.

Extra regels die dan gelden:
- Zwemmers van 18 jaar en ouder kunnen alleen zwemmen na overleg met de uurleider;
- Bij binnenkomst in de hal is het dragen van een MONDKAPJE VERPLICHT voor iedereen van 18 jaar en ouder;
- Houd minimaal 1½ meter afstand in de ruimtes;


__________________________________________________________________________________

3 november 2020
Persconferentie

Zoals vanavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie gaan de zwembaden dicht, echter zijn er uitzonderingen. Wat dat concreet betekend gaan we zsm overleggen met de gemeente waarna we u direct op de hoogte zullen stellen. Blijf ons volgen op Facebook of via de website.

 

__________________________________________________________________________________

14-10-2020
Corona maatregelen

Nieuwe maatregelen voor het zwembad om de verspreiding van Covid 19 tegen te gaan:
 
- Zwemmers van 18 jaar en ouder kunnen alleen zwemmen na overleg met de uurleider

- Bij binnenkomst in de hal is het dragen van een MONDKAPJE VERPLICHT voor iedereen van 18 jaar en ouder;

- Houd minimaal 1½ meter afstand in de ruimtes; 
De horecagelegenheid is gesloten en kan niet gebruikt worden; 

- Ouders mogen niet de hal in en moeten buiten wachten. De kinderen worden opgehaald door instructeurs. KOM OP TIJD! Te laat? Dan is er geen zwemles voor uw kind.;

- Douches mogen niet gebruikt worden; 
Ingang is via de hoofdentree; uitgang via de zijdeur en tourniquet buitenbad; 

- Tot en met 17 jaar zijn er geen beperkingen van het aantal gebruikers in het bad;

- Zijn de leeftijdsgroepen gemengd: dan geldt 30 personen maximaal;

- Bij de kassa ligt een lijst waarop de volwassenen hun naam, tijdstip van aanwezigheid en telefoonnummer moeten noteren. 


We hopen dat u begrip op kunt brengen voor deze maatregelen. Als we met zijn allen ons hieraan houden dan komt het vast weer goed. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

29-09-2020
Horeca dicht!

Helaas is de horeca voorlopig dicht. Dat betekent dat u dus weer buiten moet wachten op uw kind.

 

 

__________________________________________________________________________________

24-08-2020
Start zwemlessen

Zwemmen na de zomervakantie

Vanaf deze week starten de zwemlessen weer bij De Watervrienden Valkenswaard.
Voor de kinderen in het instructiebad, zwem ABC, snorkelen en zwemvaardigheid:
- Diegenen die vóór de coronacrisis op woensdag zwommen, zwemmen nu ook op woensdag op dezelfde tijd als vóór de coronacrisis.
- Diegenen die vóór de coronacrisis op donderdag zwommen, zwemmen nu ook op donderdag op dezelfde tijd als vóór de coronacrisis.
- Diegenen die vóór de coronacrisis op zaterdag zwommen, zwemmen nu ook op zaterdag op dezelfde tijd als vóór de coronacrisis.

- De ouders van de woensdagzwemmers die vóór 30 juli jl. aangegeven hebben liever op de donderdag te blijven, die gaan naar het afgesproken tijdstip op donderdag.

Zwemtijden:
Maandag
22.15-23.00 uur

Woensdag
16.30-17.00 uur
17.00-17.30 uur
17.30-18.00 uur
Wedstrijdploeg: 17.30-18.30 uur

Donderdag
19.00-19.30 uur
19.30-20.00 uur
20.00-20.30

Zaterdag
 9.00- 9.30 uur
 9.30-10.00 uur
10.00-10.30 uur
Wedstrijdploeg: 10.00-11.00 uur

Afspraak:
- De ouders kunnen de kinderen bij de hoofdingang afzetten.
- De kinderen moeten onder hun kleding hun zwemkleding al aan hebben.
- De kinderen worden door de instructeurs naar het zwembad begeleid en daar kunnen ze zich uitkleden.
- Na de zwemles kunnen ze zichzelf in de zwemzaal afdrogen en in makkelijke kleding aankleden waarna ze naar de achteringang begeleid worden (ingang buitenbad).
- Na afloop van de zwemlessen kunnen de kinderen ook weer bij de hoofdingang opgehaald worden.


Voor de recreanten:
De volwassen leden die vóór de coronacrisis op donderdag, zaterdag of maandag zwommen, zwemmen nu ook op deze dagen op dezelfde tijd als vóór de coronacrisis.
- Zij kunnen maximaal 5 minuten vóór aanvang van het zwemmen naar het zwembad komen.
- De zwemmers moeten onder hun kleding hun zwemkleding al aan hebben.
- De zwemmers worden door de instructeurs naar het zwembad begeleid en daar kunnen ze zich uitkleden.
- Na de zwemles kunnen ze zichzelf in de zwemzaal afdrogen en in makkelijke kleding aankleden waarna ze richting de hoofdingang begeleid worden.

 


Vrijdag gaat helaas vooralsnog niet door.

 

__________________________________________________________________________________

16-06-2020

Start zwemles instructiebad

Onlangs zijn we gestart met de A-B-C-zwemlessen in het diepe bad.
Deze week starten ook de lessen in het instructiebad (bad 1, 2 en 3).
Starten met de zwemlessen kan alleen met de nodige richtlijnen
De belangrijkste staan hieronder genoemd:
- Alleen zwemmers hebben toegang tot het zwembad, dus geen ouders;
- Er zijn geen kleedruimtes beschikbaar, dus na afloop zelfstandig afdrogen (en/of omkleden bij het zwembad zelf). Dan trainingspak/onesie/makkelijke kleding aan.
- Zorg voor extra badslippers die je in de hal van het zwembad moet wisselen met je normale schoenen (niet op slippers komen).
- De afstandsregel van 1,5 meter is van kracht.
- De ouders hebben inmiddels een mail ontvangen met duidelijke instructies.
- Het volledige protocol kunt u op onze website vinden.
- Als ouders geen mail ontvangen: neem dan contact op met voorzitter@watervrienden-valkenswaard.nl

Veel zwemplezier!

 

 

__________________________________________________________________________________

22-05-2020
Yes, we gaan in weer open

De afgelopen dagen zijn we hard aan het werk geweest om de zwemlessen weer veilig en verantwoord op de starten. We hebben goed nieuws!

Aanstaande zaterdag 23 mei gaat de wedstrijdploeg weer zwemmen!

Spannend.....maar zo fijn!

Dit weekend gaan we kijken hoe we de andere zwemlessen vorm kunnen geven. Stap voor stap gaan we verder, veiligheid staat daarbij voorop. Blijf ons volgen! Binnenkort dus meer info.

 

__________________________________________________________________________________

7-05-2020
Update  Coronavirus

Update vanuit de gemeente:
7 mei 2020
Zwembad De Wedert (nog) niet open
Na de persconferentie op 6 mei is via de Rijksoverheid bekendgemaakt dat zwembaden weer open mogen vanaf 11 mei. Onder welke voorwaarden zowel binnen als buitenbaden open mogen is nog niet duidelijk, daarvoor wachten we nog op informatie vanuit de Rijksoverheid, de Brancheorganisatie en de Veiligheidsregio.
Wij verwachten u in de loop van volgende week nader te kunnen informeren over de eventuele openstelling van onze zwembaden en de daarbij behorende voorwaarden. Wij begrijpen hoezeer u verlangd naar die heerlijke plons in het water even sporten of ontspannen, hou vol wij verwachten snel meer duidelijkheid.
Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u deze stellen via het Informatieloket Sport (mail naar sport@valkenswaard.nl of bel naar 040-2083792).
Klik hier voor de website van de gemeente.


Wat bovenstaand bericht voor ons als Watervrienden gaat betekenen zullen we met u delen, zodra wij meer weten.

 

_______________________________________________________

1-04-2020
Up-date

Zoals afgelopen dinsdag 31 maart bekend is gemaakt zijn de maatregelen ivm de Coronacrisis verlengd tot en met 28 april.
Wij hopen van harte dat het met jullie allemaal goed gaat en dat we jullie snel weer in goede gezondheid zien!

 

__________________________________________________________________________________

12-03-2020
UP-DATE CORONAVIRUS

Na nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM zullen er tot en met 31 maart geen zwemlessen gegeven worden.

Dit geldt voor ALLE lessen en overige zwemuren!

 

Houdt onze Facebook en website in de gaten. Nieuwe informatie melden wij direct.