Facebook Watervrienden Valkenswaard

1-03-2024

Op woensdag 17 april 2024 om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de Instroom (zwembad De Wedert). Wilt u aan de vergadering deelnemen, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen met vermelding van uw lidmaatschapsnummer...
1-03-2024

Harrie van der Heijden werd tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst benoemd tot erelid van Watervrienden Valkenswaard. Harrie was zeer ontroerd en heel erg dankbaar dat hij deze eretitel heeft mogen ontvangen. Dit betekent heel erg veel voor Harrie,...
1-06-2023

Op woensdag 19 april 2023 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Indien u interesse heeft om het verslag van deze vergadering te lezen, dan kunt u een verzoek indienen bij de secretaris: 

6-03-2023

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen van de 55e Algemene Ledenvergadering
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag 2022 inclusief verslag financiën
  5. ...
17-10-2022

Hier even een paar belangrijke data voor jullie om te noteren. 

  • Kijklessen: 8 en 10 december 2022.
  • Diplomazwemmen 11 februari 2023 en 1 juli 2023
  • Proefzwemmen: de weken vóór het...
12-07-2022

Watervrienden Valkenswaard is op zoek naar zelfstandige en enthousiaste vrijwilligers/zweminstructeurs met het diploma "lesgever zwem ABC" of aanverwant diploma. De lessen vinden plaats op donderdag tussen 19.00 – 20.30 uur en op zaterdag...

6-07-2022
29-05-2022
25-09-2021
31-05-2021

Archief