Facebook Watervrienden Valkenswaard

Inschrijfformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.
Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie onze Privacy Statement.

Achternaam ouder/voogs (i.g.v. minderjarig en indien anders dan hierboven)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doorlopende Machtiging - SEPA

Om uw inschrijving compleet te maken is het noodzakelijk deze doorlopende machtiging voor het innen van de verschuldigde contributiegelden in te vullen. Contributie betaling is uitsluitend mogelijk via halfjaarlijkse incasso vooruit. Deze machtiging vervalt automatisch bij uitschrijven uit de vereniging.

 

Door uw akkoord* te geven voor deze doorlopende machtiging en op verzenden te klikken geeft u toestemming aan Watervrienden Valkenswaard om halfjaarlijkse incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde halfjaarlijkse contributie en uw bank om halfjaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Watervrienden Valkenswaard.

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bankgegevens

Gebruik uw IBAN nummer

 

Indien het een rekeningnummer buiten Nederland betreft, vul dan hier uw BIC code in.

Machtigingskenmerk:

Als machtigingskenmerk gaat uw nog toe te wijzen lidnummer gelden, deze zal vermeld staan op de blauwe lidmaatschapskaart die u na definitieve plaatsing.

Ik ga akkoord met en onderteken hierbij deze doorlopende machtiging voor afschrijving van verschuldigde contributiegelden vanwege lidmaatschap van Watervrienden Valkenswaard. Deze machtiging vervalt op moment van uitschrijving. Datum van verzending en ingevulde woonplaats gelden als datum/woonplaats van ondertekening van deze machtiging. Een kopie van deze machtiging ontvangt u per e-mail.

 

Incasso datum:

Halfjaarlijkse contributie zal geïncasseerd worden op de laatste vrijdag van januari en juli tenzij deze binnen 3 werkdagen voor einde maand valt in welk geval de incasso op de voorlaatste vrijdag plaatsvindt.

 

Informatie Incassant:

SV Watervrienden Valkenswaard, Postbus 481  5550 AL Valkenswaard, Incassant ID: NL71ZZZ402353080000

Een kopie van uw inschrijving wordt naar uw e-mailadres gezonden. Indien u geen bevestiging ontvangt kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven onder “contact

 

Let op!!! Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld van € 10,--. Over te maken op IBAN nummer NL41 RABO 0152960945 t.n.v. Watervrienden Valkenswaard. Zodra plaatsing mogelijk is neemt onze ledenadministratie contact met u op.


Contributiebedragen voor lidmaatschap de Watervrienden m.i.v. 1 januari 2022
Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende contributie bedragen:

Handmatige betaling:
Voor leden die hun contributie handmatig betalen gelden de bedragen in de rechterkolom. Mocht u over willen stappen naar incasso vindt u een incassomachtiging op de website (onder het inschrijfformulier). Deze kunt u uitprinten, invullen en ondertekenen en vervolgens aan de kassa inleveren.

Mocht de automatische incasso niet uitgevoerd kunnen worden dan geldt automatisch de verhoging voor handmatige betaling. In dat geval graag uw juiste bankgegevens aan ons doorgeven (nummer en tenaamstelling van de rekening) zodat de volgende incasso wel uitgevoerd kan worden.

De incasso machtiging vervalt automatisch na uitschrijving uit onze vereniging.

Stichting leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld begrijpt dat u wellicht niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen ze bij u thuis langs. Ze gaan ook zorgvuldig om met uw privacy. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar hun website. Klik hier.