Facebook Watervrienden Valkenswaard

Nieuwsdetails

5-07-2021

Contributie betalingen SV Watervrienden 2021

Nu de Corona pandemie langzaam maar zeker steeds beter onder controle komt, kan er ook steeds meer op zwemgebied.
Sinds half maart mogen kinderen weer zwemmen voor hun zwemABC.
Sinds de maand juni mogen ook ouderen weer gaan zwemmen waarbij restricties steeds verder versoepeld worden.

Dit heeft ook gevolgen voor (herstart van) de contributiebetalingen.
Vanaf 1 april is er voor 3 maanden contributie geïnd voor de zwemABC leden.

Nu voor iedereen het zwemmen weer van start is gegaan en bijna iedereen ondertussen zijn/haar vaccinatie (deels) heeft kunnen halen, is er door het bestuur besloten de contributiebetaling voor tweede helft van dit jaar (dus vanaf 1 juli) weer op normale wijze te incasseren. Hierdoor zijn de eerste weken na opstart van het zwemmen (tweede helft maart voor zwemABC en de maand juni voor volwassenen) nog zonder contributiebetalingen verlopen om iedereen tijd/ruimte te geven te wennen aan de nieuwe versoepelingen.

Mochten er vragen zijn of dringende redenen om in individuele gevallen hiervan af te wijken, dan graag een berichtje aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Gerard den Hertog
Penningmeester
penningmeester@watervrienden-valkenswaard.nl